Kokemuksia Flipped Classroomista

Viime keväänä kuuntelin ITK-päivillä Opetus.tv:n Janne Cederbergin esitystä Käänteinen luokkahuone -metodin käyttämisestä matematiikaan opetuksessa. Ihastuin välittömästi, tätä täytyy kokeilla. Opetan talousmatematiikkaa englanninkielisessä tradenomikoulutusohjelmassa, joten valmista käyttökelpoista englanninkielistä materiaalia ei ole saatavilla. Olen jo pitkään vetänyt kurssin kahdessa osassa. Prosentti- ja korkolaskut perinteisesti

Tykkää ja jaa…

Facebookin Tykkää ja jaa -kilpailut ovat yleistyneet huolestuttavaa vauhtia. Ne ovat Facebookin sääntöjen vastaisia ja niillä yritykset saavat todennäköisesti passivisia ja yrityksen kannalta turhia tykkääjiä sivuilleen. Suuri osa Facebookin käyttäjistä on kuitenkin omaksunut tavan, että kaikki kilpailut Facebookissa ovat mallia